Oglašavanje

U toku mjeseca juna i jula 2020.godine, CINEA Drive-in Cinema Sarajevo je dospio do 3000 direktnih korniska i ukupan regionalni reach od preko 3 miliona ljudi. Zadovoljstvo ne kriju naši klijenti, neke od najvećih kompanija i firmi u BiH kao što su: BH Telecom, Addiko Banka, Calsberg BH, Importane Centar, Sarajevski kiseljak i drugi.

Zašto se oglašavati na CINEA Film Experience?

Fakti i statistike

Oglašavanje pred filmove

CIjenovnik oglašavanja

Oglašavanje na platformi film.cinea.ba

 

Zašto se oglašavati na CINEA Film Experience?

Drive-in Cinema Sarajevo je najposjećeniji događaj u 2020. godini, koji je u dva naavrata privukao preko 3000 posjetilaca u 10 dana održavanja. Drive-in Cinema Goražde za samo jednu noć okupio je preko 200 posjetilaca. Mogućnosti oglašavanja u sklopu CINEA Film Experience programa su raznovrsna i kreirana shodno potrebama klijenata.

 

Više od 80% 

Posjetilaca na Drive-in kinu pogleda kompletan marketinški blok pred projekciju filma, a mi vodimo računa da marketinški blokovi ne traju predugo i da goste zadržimo "budnima".

5.6 miliona

Ljudi je putem društvenih mreža i medija saznalo i pratilo dešavanja na sarajevskom Drive-in kinu, u čijem su izvještaju i video prilozima zastupljeni i partneri projekta i klijenti koji se oglašavaju

Već 1.2 miliona

Ljudi je putem društvenih mreža i medija saznalo o jesenjoj turneji CINEA Drive-in kina, a zabilježili smo u 12 dana rada naše web stranice preko 14.000 unikatnih posjetilaca i više od 110.000 učitavanja stranica.

Najveći i najsposjećeniji

Kulturni i filmski događaj u Bosni i Hercegovini u 2020. godini je Drive-in Cinema Sarajevo.

Više od 3000 ljudi

Će pratiti filmove u sklopu Drive-in Cinema Goražde, Zenica i Mostar u sklopu jesenje turneje u dobi od 22-35 godina.

 

Oglašavanje pred filmove u sklopu Drive-in Cinema programa

Oglašavanje u sklopu CINEA Film Experience podrazumjeva emitovanje video spotova, telopa ili radio reklama u sklopu naših kina, prije projekcije filma.

Zavisno od ponude, promo spot klijenta može trajati mnimalno 20 i maksimalno 60 sekundi.

Ponude za oglašavanje se mogu sačiniti za jedan grad u kojem CINEA organizuje Drive-in Cinema programe ili za sve gradove zajedno, za što se klijentu odobrava popust.

Ponudu i cijenovnik oglašavanja pred filmove u sklopu Drive-in Cinema Mostar i Zenica pronađite na ovom linku.

 

Pregled dosega do publike i direktnih korisnika za Drive-in Cinema programe

Drive-in Cinema programi

OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OBJAVE U MEDIJIMA

DIREKTNI KORISNICI - POSJETIOCI

GORAŽDE

CCA. 700.000

CCA. 300.000

300

ZENICA

CCA. 900.000

CCA.  500.000

600

MOSTAR

CCA. 1.000.000

CCA. 800.000

800

SARAJEVO

CCA. 3.000.000

CCA. 1.000.000

800

KONJIC

CCA. 150.000

CCA.  50.000

500

 

Oglašavanje pred filmove u sklopu platforme film.cinea.ba

Drugi način oglašavanja je putem naše web stranice cinea.ba i film.cinea.ba gdje je dostupno preko 50 filmova besplatno. 

CINEA svojim klijentima i partnerima nudi mogućnost oglašavanja pred filmova te u toku filma - tokom jednog film break-a.

Cijenovnik oglašavanja u sklopu ove platforme biće dostupan u mjesecu oktobru 2020. godine.

 

Pregled planiranog broja pregleda i ukupan broj posjeta na platformi ondemand.CINEA.ba za prvih 5 mjeseci projekta

CINEA Online videoteka

Broj filmskih naslsova

Broj gledalaca

Ukupan broj posjeta stranice

Novembar

35

CCA. 17.000

CCA. 135.000

Decembar

35

CCA.  25.000

CCA. 160.000

Januar

40

CCA. 60.000

CCA. 180.000

Februar

40

CCA. 70.000

CCA. 150.000

Mart

60

CCA.  50.000

CCA. 120.000